ในการออกแบบผลงาน ทั้งงานออกแบบกราฟิก สื่อนำเสนอ และสื่อเรียนรู้ต่างๆ "สี" มักจะเป็น "ตัวเอก" ตัวหนึ่งขององค์ประกอบการออกแบบ แต่ก็พบว่าหลายๆ ท่านมีปัญหาในการเลือกสี โดยเฉพาะสีที่เข้าชุด ส่งผลให้ผลงานที่ได้ไม่น่าสนใจ 

ปัจจุบันมีตัวช่วยออกมาเยอะมากเกี่ยวกับการเลือก "สีที่เข้าชุด" ดังนี้

เว็บ http://www.colorblender.com เป็นเว็บที่น่าใช้มาก การทำงานก็ไม่ยากเพียงคลิกเลือกสีที่ต้องการ 1 สีจากนั้นปรับสีตามต้องการ โปรแกรมจะแสดงสีที่เข้าชุดอีก 5 สีให้ทันที พร้อมรหัสสีในรูปแบบ HTML และ RGB เพื่อนำไปใช้งาน

http://www.colorblender.com

เว็บไซต์ http://www.colorcombos.com/ ก็เป็นอีกเว็บที่น่าสนใจ เพราะจะแสดงชุดสีพร้อมใช้งาน ให้เลือกใช้ได้สะดวก 

http://www.colorcombos.com/

เว็บ http://web.colorotate.org/ ก็สุดยอด สามารถเลือกสีได้จากองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความเข้มข้น ความสว่างของแม่สี โดยเลือกในลักษณะภาพ 3D ให้หมุนดูสีต่างๆ ได้ตามต้องการ สุดเจ๋งด้วยบริการ iPad Apps

http://web.colorotate.org/

และเว็บแนะนำเว็บสุดท้ายก็คือ https://kuler.adobe.com/ ซึ่ง Adobe เป็นผู้พัฒนาออกมาเอง จึงน่าเชื่อถือได้เพราะมาจากต้นตำรับนั่นเอง

https://kuler.adobe.com/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป