อีกหนึ่งพัฒนาการของ Google ก็คือ การเพิ่มความสามารถดึงค่า Caption จาก IPTC Metadata ที่ฝังมากับภาพถ่ายดิจิทัลให้ทำงานผ่าน Photos ของ Google Plus แล้ว โดยหากผู้ใช้นำเข้า (Upload) ภาพถ่ายที่ระบุ IPTC Metadata เข้าไปยัง Photos ของ Google Plus ค่า Caption จะถูกดึงมาทำงาน รวมทั้งรองรับการแสดงผลภาษาไทยที่ถูกต้องด้วย

IPTC Metadata & Google Plus

ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ผู้ที่ชื่นชอบภาพถ่ายดิจิทัล ควรตระหนักถึงการระบุค่าต่างๆ ผ่าน IPTC Metadata เพื่อให้การทำงานต่อทอดผ่านโปรแกรมต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว รองรับการเข้าถึงภาพได้ง่าย เพราะไม่ใช่แค่ Google Plus ที่รองรับความสามารถนี้ ทั้ง Facebook และ Flickr ก็รองรับเช่นกัน

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป