อีกหนึ่งพัฒนาการของ Google ก็คือ การเพิ่มความสามารถดึงค่า Caption จาก IPTC Metadata ที่ฝังมากับภาพถ่ายดิจิทัลให้ทำงานผ่าน Photos ของ Google Plus แล้ว โดยหากผู้ใช้นำเข้า (Upload) ภาพถ่ายที่ระบุ IPTC Metadata เข้าไปยัง Photos ของ Google Plus ค่า Caption จะถูกดึงมาทำงาน รวมทั้งรองรับการแสดงผลภาษาไทยที่ถูกต้องด้วย

IPTC Metadata & Google Plus

ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ผู้ที่ชื่นชอบภาพถ่ายดิจิทัล ควรตระหนักถึงการระบุค่าต่างๆ ผ่าน IPTC Metadata เพื่อให้การทำงานต่อทอดผ่านโปรแกรมต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว รองรับการเข้าถึงภาพได้ง่าย เพราะไม่ใช่แค่ Google Plus ที่รองรับความสามารถนี้ ทั้ง Facebook และ Flickr ก็รองรับเช่นกัน

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป