หลายๆ ท่านที่เล่น Social Network คงจะคุ้นเคย หรือพบเห็นคำที่มีอักขระพิเศษอย่าง # นำหน้า ดังภาพ จะมีหลายคำเช่น #OSS #springnews

Hashtag

คำหรือวลีที่นำด้วยเครื่องหมาย # เรียกว่า Hashtag เป็นรูปแบบหนึ่งของคำค้น (Keyword) หรือหมวดหมู่ (Category) ที่ถูกนำมาใช้บนโลกออนไลน์ผ่านบริการ Social Network ดังอย่าง Twitter 

Hashtag จัดเป็น Metadata Tag ประเภทหนึ่ง พัฒนาเพื่อให้ระบบที่เกี่ยวข้องบันทึก และทำลิงก์เพื่อบริการค้นได้สะดวกภายใต้การพิมพ์ที่ถูกจำกัดด้วยจำนวนอักขระ เพราะหากให้ผู้ใช้ต้องพิมพ์คำสั่งทำ Hyperlink อย่าง <a href="..."> ก็คงยุ่งยากและไม่สอดคล้องกับข้อจำกัดเรื่องจำนวนอักขระ 150 ตัว ดังนั้นผู้พัฒนา Social Network จึงได้ปรับปรุงให้ระบบรู้จักอักขระพิเศษ ในที่นี่คือเครื่องหมาย # และคำหรือวลีที่ต่อจาก # จะถูกลิงก์อัตโนมัติ 

ดังภาพข้างต้น กรอบด้านซ้ายคือ โหมดการพิมพ์ และแสดงผลตามจอภาพด้านขวา ซึ่งคำว่า #OSS จะลิงก์ได้ และเมื่อคลิก จะปรากฏผล ดังนี้

Hashtag

ปัจจุบัน Hashtag ถูกนำมาใช้กับ Social Network หลายตัวทั้ง Twitter, Instagram, Google+, Youtube, Pinterest รวมทั้ง Google เองก็ได้เพิ่มความสามารถระบบสืบค้นของตนเองให้รู้จักเครื่องหมาย # เป็นส่วนประกอบของคำค้น เช่น หากคำค้น #thevoiceth ก็จะเป็นการค้นตรงไปยังคำค้นที่ระบุในรูปแบบ Hashtag ของ Twitter หรือ Social Media ที่รองรับ Hashtag (โดยปกติ Search Engine รวมทั้ง Google จะไม่สนใจอักขระพิเศษที่ประกอบในคำค้น)

Hashtag Hashtag

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป