Apps ตัวหนึ่งที่นักอ่านผู้นิยมใช้ iPad ไม่ควรพลาดน่าจะเป็น Apps ที่ช่วยบริหารจัดการหนังสือ และสื่อต่างๆ ในลักษณะห้องสมุดส่วนตัว เพื่อให้สามารถค้นหาหนังสือและสื่อต่างๆ ได้สะดวก My Library หรือตัวฟรีอย่าง My Library Lite น่าจะเป็น Apps ที่ตอบโจทย์ข้างต้นได้ 

My Library Lite

My Liibrary Lite ช่วยให้เราสร้าง Collection หนืงสือหรือสื่อได้ง่าย

รูปแสดงจอภาพ My Library

ทั้งนี้ My Library Lite  รองรับการนำเข้าข้อมูลบรรณานุกรมของหนังสือและสื่อทั้งโดยการป้อนตรง การสแกนจาก Barcode ที่รองรับทั้งแบบ ISBN, EAN, UPC

การนำเข้าสื่อ

โดยเมื่อเลือกการนำเข้าแบบสแกน จะเข้าสุ่โหมดการสแกนด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิทัลที่มาพร้อมกับ ipad และปรากฏผลลัพธ์จากการสแกน ดังนี้

ตัวอย่างผลลัพธ์จากการสแกน

 และการสืบค้นจากชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องหนังสือ ดังนี้

ระบบสืบค้นข้อมูลออนไลน์ด้วยชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง

จากภาพข้างต้น เป็นการค้นด้วยชื่อเรื่อง "Library" ซึ่งจะปรากฏผลลัพธ์จากการค้น ดังนี้

สามารถเลือกทีละเล่ม หรือหลายเล่มก็ได้ครับ โดยปรากฏผลข้อมูลที่เลือกดังนี้

My Library หรือ My Library Lite จึงน่าเป็น Apps ที่ควรกับการติดตั้งและใช้งานมากใช่ไหมครับ แต่น่าเสี่ยดายยังไม่มีระบบบริหารจัดการหนังสือภาษาไทยที่รองรับอัตโนมัติแบบนี้ เลยต้องป้อนเองครับ 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป