วิกิพีเดีย ได้รับการยอมรับว่าเป็น "สารานุกรมระบบเปิด" ที่มีสาระความรู้ที่ยอมรับได้ และได้รับการจัดทำเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 20 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย ด้วยคุณลักษณะที่เป็นระบบเปิด ส่งผลให้หน่วยงานจำนวนมากต้องการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผลงานของหน่วยงานเผยแพร่ผ่านวิกิพีเดีย และหลายๆ คร้งผู้เขียนก็ต้องพบกับความผิดหวัง เพราะเนื้อหาที่เขียนลงไปนั้น ถูกขึ้นป้ายว่า "ไม่ถูกต้อง" หรือ "ควรปรับปรุง" หรือร้ายยิ่งกว่า คือ ถูกลบออกจากระบบ โดยผู้ดูแลวิกิพีเดีย

ดังนั้นการเขียนเนื้อหาในวิกิพีเดีย จึงต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ ตามกติกาของชาววิกิพีเดียก่อนดำเนินการเขียน ทั้งนี้มีเนื้อหาที่ควรศึกษา ดังนี้

 1. นโยบายและแนวปฏิบัติ
 2. คู่มือในการเขียน

นอกจากนี้ควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นที่ว่า 

 1. อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย
 2. เขียนงานอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 3. การอ้างอิงแหล่งที่มา
 4. เขียนงานอย่างไรให้เป็นกลาง

วิกิพีเดีย นับเป็นเว็บที่ให้ความสำคัญกับภาษาไทย ดังนั้นการเขียนคำทับศัพท์ การสะกดคำควรใส่ใจเป็นพิเศษ หากไม่แน่ใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ดังนี้

 1. คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด
 2. คำทับศัพท์ที่ใช้ในวิกิพีเดีย
 3. การเขียนคำทับศัพท์ตามระบบของราชบัณฑิตยสถาน

เพื่อให้ง่ายในการเขียน ขอสรุปประเด็นที่ควรทราบ ดังนี้

 1. เนื้อหาที่เขียน ต้องไม่เน้นการโฆษณา จึงควรมีแหล่งอ้างอิงต่างๆ มาประกอบ และเขียนในมุมมองผู้อ่าน ไม่ใช่ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการที่ต้องการนำเสนอผลงาน .... มักจะพบว่าหากเขียนเนื้อหาโดยยึดตนเองในฐานะผู้ดูแลโครงการ (เสมือนว่า เราคือคนที่รู้จักโครงการนี้ดีอยู่แล้ว) โอกาสที่ถูกปรับแก้ไขหรือถูกลบ จะมีสูงมาก
 2. วิกิพีเดีย ไม่ใช่บทความปกติ เนื่องจากเป็นระบบเว็บไซต์ที่ต้องมีการลิงก์ไปหาเนื้อหาอื่นๆ ดังนั้นจะต้องช่วยพิจารณาว่ามีคำใดบ้างในบทความที่ควรกำหนดเป็นลิงก์ และสร้างลิงก์ให้กับคำดังกล่าว .... มักจะพบว่าหากเขียนเนื้อหาล้วนๆ โอกาสที่ถูกปรับแก้ไขหรือถูกลบ จะมีสูงมาก

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป