ห้องสมุดมหาวิทยาลัย Macquarie กับเทคโนโลยี Automated Storage and Retrieval System

มหาวิทยาลัย Macquarie เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกและมีห้องสมุด (อาคารหลังใหม่) ที่ทันสมัยและตกแต่งในสไตล์โมเดิร์น
และที่สำคัญทางห้องสมุดได้นำเทคโนโลยี Automated Storage and Retrieval System (ASRS ) มาใช้ในห้องสมุดเป็นแห่งแรกในออสเตรเลีย

นวัตกรรมใหม่นี้ช่วยให้ห้องสมุดประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ได้ถึง 80% โดยอีก 20% จัดวางบนชั้นให้บริการ เป็นการบริหารจัดการที่ช่วยเพิ่มพื้นที่การบริการ (library space) โดยมีที่นั่งอ่านหนังสือกว่า 2,500 ที่นั่งเลยทีเดียว

มาดูการทำงานของนวัตกรรม ASRS กันครับ

ที่มา : Automated Storage and Retrieval System (ASRS). ค้นข้อมูลวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 จาก http://www.library.mq.edu.au/newlibrary/features.html
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป