ภาระกิจหนึ่งของฝ่ายฯ คือ การแปลงผันดิจิทัลเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของ สวทช. โดยในการดำเนินการทางฝ่ายฯ ได้จัดซื้อ Scanner รุ่น BookDrive DIY เมื่อปี 2552 มานั้น STKS ได้นำเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ มาสแกนและแปลงผันเป็น eBook ฟอร์แมต PDF จากการดำเนินการดังกล่าว ขอนำเสนอประเด็นสำคัญในการแปลงผันดิจิทัลด้วย V-Shape Scanner ที่น่าสนใจดังนี้

 

 

การวางเครื่องสแกนเนอร์

 • หลอดไฟ ความสว่างของหลอดไฟไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงต้องอาศัยแสงธรรมชาติ การจัดตำแหน่งของเครื่องสแกนเนอร์ ต้องหาทำเล   ทิศทางที่ตั้งให้เหมาะสม เพื่อให้แสงสว่างพอเพียง โดยเวลาที่ใช้ในการสแกนจะอยู่ระหว่าง 9.00-14.00 . และเป็นวันที่แสง  แดดเต็มที่ และช่วงเวลาที่ฝนตกหรือท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่เหมาะในการสแกน

  แสงมองด้วยตาเปล่าเท่ากันแต่เวลาสแกนออกมาแสงมันจะไม่เท่ากันต้องปรับแสงใหม่ ผลที่ได้คือ หน้ากระดาษ 1 ฝั่งซ้ายสว่างฝั่งขวามืด หน้ากระดาษ 2 ฝั่งซ้ายมืดฝั่งขวาสว่าง ทำให้ผลที่ออกมาของหน้ากระดาษความสว่างไม่เท่ากัน ทำให้การปรับ level ของแสงลำบาก ซึ่งมีผลต่อภาพ

 • วิธีแก้ไขโดย

 • reflex โดยเอาแผ่นสะท้อนแสงสีขาวมาช่วย หรือหากระดาษขาวๆ ที่สะท้อนแสง เพื่อมาดูมุมแสงสว่างของแสงสว่าง ทำให้แสงสะท้อนกลับอัตโนมัติ

 • หน้าเอกสารที่ไม่มีเนื้อหาใดๆ เมื่อกดกล้องเพื่อสแกนจะไม่สามารถสแกนอัตโนมัติได้ จะปรากฎ คำว่า \\\”failed\\\" เนื่องจากเอกสารมาให้กล้องจับโฟกัสเอกสารเป็นหน้าขาวไม่มีตัวหนังสือ เป็นหน้าเปล่า ทำให้กล้องไม่สามารถจับโฟกัสได้

 • วิธีแก้ไขโดย

 • ต้องหาเอกสารที่มีตัวหนังสือหรือข้อความ มาให้กล้องจับโฟกัสได้

รูปแบบของสื่อที่จะนำมาสแกน

 

 • หนังสือที่จะนำมาสแกน มีเนื้อหาที่พิมพ์ต้องไม่ขัดกับสันกลางหนังสือน้อยกว่า 2 ซม.

 

 • ความหนาของหนังสือตั้งแต่ 200 หน้า จะประสบปัญหาในการสแกนช่วงต้นและช่วงท้าย ทำให้หน้าคลาดเคลื่อนกับตำแหน่งของกระจกที่วางทับบนหนังสือ (ความหนามีผลกับความชัดของหนังสือด้วย)
 • หนังสือที่นำมาสแกนจะต้องเป็นกระดาษ A4 และA3 เท่านั้น และควรเป็นหนังสือขาว-ดำ

 • กระดาษสี และกระดาษมัน ไม่สามารถที่จะสแกนได้ เนื่องจากเกิดการสะท้อนชองแสงที่สแกน 

 • การวางหนังสือเป็นรูปตัว V บนเครื่องสแกน V-shape ลงบนหนังสือหรือเปลี่ยนหน้าหนังสือเคลื่อนไหวและบางครั้งทำให้ไม่สะดวกในการวางหนังสือให้ตรงได้แนวระดับที่และแบนเรียบกับฐานที่วางไว้

การทำ PDF ไฟล์

 • หนังสือ รูปภาพเป็นสี ขาว-ดำนั้น จะต้องใช้โปรแกรม BookDrive Editor Pro ในการ Rotateและ Crop
 • กรณีหนังสือสีและขาวดำ ในขั้นตอนการ Retouch ที่จะต้องมีการทำงานที่โปรแกรม BookDrive Editor Pro ในส่วนของ Crop และ Rotate จากนั้นต้องไปใช้โปรแกรม XnView
 • ปรับค่า Level และกลับมาที่โปรแกรม BookDirve Editor Pro เผื่อลบ Background อีกครั้ง
 • สาเหตุที่ต้องใช้โปรแกรมกลับไปกลับมานั้น เพราะว่าหากลบ Background ในขั้นตอนแรกเลยนั้นจะไม่สามารถปรับค่า Level ต่อได้เนื่องจากค่า Level หายไป

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป