วรรณกรรมสำหรับเด็ก (Children’s literature)
โดย สมหมาย ตามประวัติ


Children’s literature หมายถึง วรรณกรรมสำหรับเด็ก เป็นหนังสือที่เขียนสำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี วรรณกรรมสำหรับเด็กนี้ไม่รวมถึงวรรณกรรมเยาวชน (Young-adult fiction) ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นสำหรับกลุ่มผู้อ่านที่มีอายุโดยประมาณระหว่าง 12-18 ปี วรรณกรรมสำหรับเด็กนี้มีทั้งหนังสือภาพสำหรับเด็กก่อนเข้าเรียน หนังสือนิทาน บทร้อยกรอง สารคดี หนังสืออ้างอิงบางประเภท เช่น พจนานุกรม สารานุกรม ยกเว้นการ์ตูน หนังสือตลก นวนิยายสำหรับวัยรุ่น หนังสือสำหรับเด็กโดยเฉพาะเริ่มมีขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่รู้จักกันดี คือ Little Red Riding Hood, Puss in Boots และ Cimderella ของ ชาร์ลส แปร์โรลต์ (Charles Perrault) ลักษณะของสิ่งพิมพ์ประเภทนี้มีลักษณะที่แตกต่างจากหนังสือของผู้ใหญ่หลายประการคือ มีภาพประกอบ มีตัวอักษรขนาดใหญ่ เนื่องจากหนังสือสำหรับเด็กส่วนมากมักมีภาพประกอบ ดังนั้น ผู้แต่งหนังสือสำรับเด็กมักทำงานร่วมกับผู้เขียนภาพประกอบให้กับหนังสือของตน ผู้แต่งหนังสือบางคนสามารถวาดภาพประกอบด้วยตนเอง และผู้วาดภาพประกอบบางคนสามารถเขียนหนังสือของตนเอง ปัจจุบันมีสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก รวมไปถึงองค์กรวิชาชีพ การพิมพ์หนังสือสำหรับเด็ก และหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป