ปัจจุบันเราอยู่ในยุค Big Data ซึ่งมีข้อมูลและสารสนเทศจำนวนมากที่อยู่รายรอบเราเต็มไปหมด ดังนั้นการที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าหาข้อมูลได้อย่างง่ายขึ้น ใช้เวลาน้อยขึ้น เข้าใจในข้อมูลที่ต้องการสื่อสารมากขึ้นนั้น Infographic จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการนำเสนอที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินไปถึงเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันข้อมูลเป็นวงกว้างในโซเชียลมีเดีย และเพราะสาเหตุอะไรถึงทำให้ Infographic เป็นที่ต้องการของการนำเสนอ

 1. 50% ของสมองมนุษย์ สามารถประมวลผลที่เกี่ยวกับภาพได้ดี
 2. 70% ของการรับรู้ของมนุษย์มาจากดวงตา
 3. 1/10 ของวินาที คือเวลาที่ใช้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพ
 4. เราใช้เวลา 150 มิลลิวินาทีในการประมวลผลสัญลักษณ์ และใช้เวลา 100 มิลลิวินาที เพื่อตีความสัญลักษณ์เหล่านั้น
 5. เราได้รับข้อมูลต่างๆ มากขึ้นกว่าเดิมถึง 5 เท่า เมื่อเทียบกับค.ศ. 1986
 6. เราบริโภคข้อมูลต่างๆ ต่อวันเฉลี่ย 34 กิ๊กกะไบท์ หรือประมาณ 100,500 คำ
 7. 28% คือจำนวนข้อความบนเว็บเพจที่ผู้บริโภคอ่านจริง
 8. นักวิจัยศึกษาพบว่าสีสัน มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคอยากอ่านมากขึ้น 80%
 9. จากการศึกษากรณีฉลากยาพบว่า 70% สามารถเข้าใจป้ายที่มีเพียงข้อความ แต่ผู้บริโภคจะสามารถเข้าใจมากขึ้น 95% หากมีการระบุรูปภาพประกอบด้วย
 10. คนส่วนใหญ่จะทำตามคำแนะนำที่มีภาพประกอบคำอธิบายถึง 323% ซึ่งมทำได้ดีกว่าคนที่ทำตามคำแนะนำที่ไม่มีภาพประกอบคำอธิบาย
 11. จากการศึกษาของ Wharton School of Business พบว่า 50% ของผู้บริโภคจะถูกชักจูงด้วยคำพูด และ 67% จะถูกชักจูงด้วยคำพูดและภาพประกอบ
 12. การเพิ่มรูปภาพการทำงานสมองหรือการกล่าวถึงในส่วนนี้ด้วยนั้น ทำให้คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเชื่อในสิ่งที่พวกเขาอ่าน
 13. คนส่วนใหญ่จะจำสิ่งที่ตนเองได้ยินเพียง 10% จำสิ่งที่อ่านได้เพียง 20% และจำสิ่งที่เคยเห็นหรือการลงมือทำได้ถึง 80%

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://neomam.com/interactive/13reasons/

alt

ที่มา:

http://neomam.com/interactive/13reasons/

http://www.adweek.com/adfreak/infographic-13-reasons-why-your-brain-craves-infographics-163042

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป