การป้อนวันที่ใน Spreadsheet : MS Excel, OpenOffice.org/LibreOffice Calc, Google Sheet น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของผู้ใช้ ทดสอบง่ายๆ โดยป้อนข้อมูลดังนี้

วันที่

ทราบไหมครับว่า Spreadsheet ดังกล่าว ตีความว่าเป็นปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ใดกันบ้าง เช่น 2000 หรือ 1900 หรือ 1999 หรือ 2099 หรือ 2050 หรือ 1950 หรือ 2030 หรือ 1930 หรือ 2029 หรือ 1029 ผลลัพธ์เป็นดังนี้ครับ

วันที่

ทั้งนี้ Spreadsheet ณ วันนี้จะแบ่งวันที่ในระบบเป็น 2 ช่วงคือ

  • ช่วงแรก ตั้งแต่ปี 2000 – 2029 โดยกำหนดให้ป้อนปีแบบสั้น คือ 00 – 29
  • ช่วงที่สอง ตั้งแต่ปี 1030 – 1999 โดยกำหนดให้ป้อนปีแบบสั้น คือ 30 – 99

ดังนั้นหากต้องการป้อนปี 2030 – 2099 จะต้องป้อนเต็มแบบ 4 หลัก เช่นเดียวกันหากต้องการปี 1900 – 1929 ก็ต้องป้อนเต็มแบบสี่หลักเช่นกัน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป