Twitterrific อีกหนึ่ง Application สำหรับใช้เล่น Twitter ที่รองรับฟังก์ชั่นการทำงานที่หลายหลาก ตอบโจทย์การใช้งานที่ต่างกันของผู้ใช้ได้อย่างลงตัว และเพิ่มสีสันการใช้งาน Twitter ให้สนุกยิ่งขึ้น

alt

alt

จุดเด่น

 • สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ Twitter
 • สามารถรองรับการใช้งานแบบ Multiple Account หรือหลาย Account
 • สามารถ Auto Reflesh ข้อความทวิตล่าสุดอัตโนมัติ
 • สามารถกำหนดให้แสดง หรือไม่แสดงข้อความทวิตก็ได้
 • สามารถสลับข้อความทวิตของเพื่อน และ public ได้ตามต้องการ
 • สามารถปรับขนาดตัวอักษรเล็ก-ใหญ่ได้ตามความต้องการ
 • สามารถเลือกเปลี่ยนแบบอักษรภาษาอังกฤษได้ถึง 5 แบบ
 • สามารถปรับระยะระหว่างบรรทัด
 • สามารถปรับขนาดรูปแทนตัวได้ด้วย
 • สามารถปรับสีพื้นหลังได้ระหว่างขาวกับดำ เพื่อการอ่านที่สบายสายตา
 • สามารถเปลี่ยนสีธีมอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาค่ำอีกด้วย
 • Timeline มีความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก
 • Timeline จะแสดงข้อความทวีตทั้งหมดจากทั้ง Timeline, Replies, Mentions และ DM (Direct Message) อยู่ในหน้าเดียว
 • สามารถเลือกการแสดงข้อความทวีตในรูปแบบใดแบบหนึ่ง เช่น แสดงแต่ Replies, Mentions ฯลฯ ได้
 • สามารถซิงค์ระหว่างอุปกรณ์ (Smart Devices) ได้
 • สามารถแปลข้อความทวีตได้

จุดด้อย

 • ไม่สามารถแสดงตัวอย่างภาพใน Timeline ได้ ต้องกดเข้าไปดูภาพอย่างเดียว
 • ไม่สามารถจัดการ List ได้ ทำได้เพียงเข้าไปอ่านได้อย่างเดียว
 • ไม่มีฟังก์ชั่น Mute สำหรับกรองข้อความทวีตที่น่ารำคาญออก
 • ไม่มีการ Trend (แต่อนาคตอาจจะมีเพิ่มเติม)
 • ความสามารถในการโหลดไทม์ไลน์ได้ครั้งละ 50 ทวีต ถ้าจะโหลดเพิ่มให้กดสัญลักษณ์ที่คั่นทวีต (…)
 • ไม่สามารถดูเป็น conversation ได้
 • ไม่มี Push Notification ระหว่างผู้ใช้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป