กระแส OA มาแรงมาก เพราะจุดเด่นหลายๆ ด้าน อย่างไรก็ดีเมื่อมีด้านดี ก็ต้องมีด้านลบโดยเฉพาะการที่สำนักพิมพ์ใช้ความเป็นระบบเปิดมาสร้างกระบวนการลับ ลวง พราง เกิดเป็นสำนักพิมพ์ในกลุ่ม OA ที่มีการทำงานแบบมีพิรุธ เข้าข่ายจอมปลอม หลอกลวง อันส่งผลให้บรรณารักษ์ท่านหนึ่ง ชื่อ Jeffrey Beall (Metadata Librarian) แห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโด เดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา ได้เริ่มศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และนำผลที่ได้มาเริ่มเขียนบล็อก เพื่อแบ่งปันชุมชนวิจัยให้รับทราบและระมัดระวัง ในที่สุดบล็อกของเขาก็ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง มีเสียงเชียร์ดังก้องจากประชาคมวิจัยทั่วโลก โดยมีการเผยแพร่รายการชื่อสำนักพิมพ์ที่น่าสงสัยมีพิรุธ ผ่านทางเว็บ http://scholarlyoa.com/publishers/

หน่วยงานวิจัยในประเทศไทย ควรให้ความสนใจกับบล็อกนี้ และเผยแพร่ให้นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดทั้งผู้ประเมินผลงานวิชาการได้รับทราบโดยทั่วกัน

Beall's List

สำหรับท่านที่สนใจเรื่องนี้เพิ่มเติม แนะนำบทความนี้ครับ .... จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวารสารที่ใช้ตีพิมพ์ผลงานอยู่ใน Beall’s list

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป