เมื่อพูดถึงพัฒนาการของเทคโนโลยี ข้อมูลที่นำเสนอโดยบริษัทดังอย่าง Gartner ย่อมเป็นหนึ่งในหลายๆ ข้อมูลที่มักจะถูกอ้างถึง โดย Gartner จะนำเสนอพัฒนาการของเทคโนโลยีผ่านกราฟที่เรียกว่า Hype Cycle โดย Gartner เชื่อว่าเทคโนโลยีทุกชนิดจะมีวงจรการเจริญเติบโตที่เหมือนกัน โดยแบ่งออกได้เป็น 5 ระยะ คือ

Hype Cycle

 

ระยะที่ 1 : ระยะจุดชนวน (Technology Trigger) คือระยะที่เทคโนโลยีนั้นๆ เพิ่งจะถูกประกาศออกมา (มักจะออกมาจากห้อง Lab) แต่จริงๆ แล้วความสามารถ ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีนั้น แทบจะไม่มีใครรู้จริง หรือมีผู้รู้อยู่ในวงจำกัด มักจะเป็นโครงการนำร่อง อาจจะประสบความสำเร็จหรือใช้งานได้จริงหรือไม่ ยังไม่มีใครทราบได้

ระยะที่ 2 : ระยะเว่อร์จนสุดขีด (Peak of Inflated Expectations) เป็นระยะที่เทคโนโลยีนั้นๆ  เป็นที่รับรู้มากขึ้น บนความเชื่อว่า “ทำได้อย่างนั้น ทำได้อย่างโน้น” อารมณ์ประมาณว่ามีความคาดหวังที่เกินขนาด (Over Expectation) แต่เมื่อมีการลองไปซักพัก ก็จะมีผู้ที่พบความสำเร็จบ้าง ไม่พบความสำเร็จบ้าง ความคาดหวังนั้นๆ ก็อาจจะลดระดับลง

ระยะที่ 3 : ผ่านวิกฤตต่ำสุดของความผิดหวัง (Trough of Disillusionment) ระยะนี้นับว่าเทคโนโลยีนั้น ได้ผ่านการทดสอบมาแล้วหลายตลบ บางเทคโนโลยีก็แทบล้มหายตาย โดยมีบางส่วนที่ผ่านพ้นวิกฤตมาได้ก็จะผ่านเข้ารอบวิ่งไปหาเส้นชัย ในระยะที่ 4

ระยะที่ 4 : รู้แจ้งเห็นจริง : สว่างธรรม (Slope of Enlightenment) เทคโนโลยีที่เข้ามาถึงระยะนี้ เสมือนกับได้รับการรับรองแล้วว่าเป็นเทคโนโลยีที่ผู้คนรู้ซึ้งแบบรู้แจ้งแล้ว เห็นแสงสว่างแล้วว่าเป็นไปได้ และพร้อมเข้าสู่การเติบโต และนำไปใช้ ในงานจริง ซึ่งเป็นระยะที่ 5 ในที่สุด

ระยะที่ 5 : ภูเขาทองที่ราบเรียบ (Plateau of Productivity) เทคโนโลยีที่เติบโตมาถึงจุดนี้ได้จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำรงชีวิตของการทำงานจนเป็นเรื่องปรกติในที่สุด

ตัวอย่าง Hype Cycle ของเทคโนโลยีอุบัติใหม่ ปี 2013

Hype Cycle of Emerging Technology

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป