การพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลด้วย Drupal เวอร์ชัน 7 ด้วย Bibliography Module ให้รองรับระบบเปิดบนฐาน OAI-PMH โดยผ่าน OAI URL สามารถทำได้โดยการตั้ง Module เพิ่มเติม คือ โมดูล View OAI-PMH (จำเป็นต้องติดตั้ง โมดูล View และโมดูล CTools ก่อน)

View OAI-PMH Module

จากนั้น ให้ไปเปิดการใช้งาน view ที่มีชื่อว่า Biblio OAI-PMH

View OAI-PMH

หลังจากนั้นให้ทดสอบการทำงานของ OAI URL ด้วยการเปิด Browser เรียกเว็บเพจในรูปแบบ “[ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ติดตั้ง Drupal--http://...]/oai?verb=Identify” ยกตัวอย่างเช่น http://mydrupalsite/oai?verb=Identify ก็จะพบหน้าเว็บแสดงข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับคลังเอกสาร

XML OAI-PMH

เมื่อ OAI URL เปิดใช้งานได้เรียบร้อยดังภาพ ระบบคลังเอกสารดิจิทัลด้วย Drupal ก็พร้อมที่จะให้แหล่งคลังเอกสารดิจิทัลอื่นๆ เข้ามา Harvest ข้อมูล

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป