ฟังก์ชัน Tag Suggestion เป็น 1ในหลายๆ ฟังก์ชันที่ระบบงานต่างๆ ควรติดตั้งเพื่อบริการผู้ใช้งานอันจะช่วยให้ผู้ใช้ระบุ Tag กำกับเนื้อหาบทความได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยระบบจะวิเคราะห์ Tag จากเนื้อหาที่นำเข้า แล้วแสดงผลการวิเคราะห์ให้ผู้ใช้ได้เลือก

Suggested Tags

โปรแกรมสำเร็จรูปอย่าง WordPress.org หรือ Drupal.org ต่างก็เตรียมความสามารถนี้ให้ติดตั้งเพิ่มเติม ดังนั้นท่านใดที่พัฒนาระบบใดๆ ด้วยเครื่องมือดังกล่าว ควรศึกษา Comparison of Automatic or Suggested Tagging Tools (OpenCalais, Yahoo Term Extractor, Autotagging, Extractor, etc.) และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อผู้ใช้ด้วยนะครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป