หนังสือเสียง เป็นสื่อรูปแบบหนึ่งที่เน้นการนำเสนอเนื้อหาด้วยเสียง โดยการผลิตหนังสือเสียงมีได้หลายวิธี ตั้งแต่การอ่านเนื้อหาแล้วบันทึกด้วยเครื่องบันทึกเสียง โปรแกรมบันทึกเสียงทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาอย่าง Smart Phone, iPad, Tablet PC น

นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการบันทึกในห้องอัดเสียงและนำมาตัดต่อเป็นแฟ้มเสียง การบันทึกด้วยวิธีการให้โปรแกรมสังเคราะห์เสียงอ่านข้อมูลจากแฟ้มเอกสารแล้วบันทึกอัตโนมัติ (Speech Synthesis) 

แฟ้มเสียงก็มีหลากหลายฟอร์แมต ตั้งแต่แฟ้มเสียง MP3 แฟ้มเสียงระบบ DAISY ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ของผู้พิการทางสายตา ผู้ที่ประสงค์ฟังเนื้อหามากกว่าการอ่าน หรือบุคคลที่ไม่สามารถอ่านเนื้อหาในสภาวะปกติ เช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุบางราย

การผลิตหรือบริการหนังสือเสียงได้รับความนิยมมากขึ้น เบื้องต้นขอแนะนำเว็บไซต์บริการหนังสือเสียงรูปแบบต่างๆ ก่อนครับ

รวมลิงก์เว็บหน่วยงานที่จัดทำ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป