ท่านทราบไหมครับว่าหนังสือ 1 เล่มต้องตัดต้นไม้มาทำกระดาษกี่ต้น .... ในโลกที่ก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การลดการตัดต้นไม้มาทำกระดาษวิธีหนึ่งก็คือ การแปลงสภาพหนังสือให้เป็น eBook 

eBook ก็คือ หนังสือที่อยู่ในรูปแบบสื่อดิจิทัล โดยมีรูปแบบการพัฒนา/นำเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ ตามลักษณะความต้องการการใช้งาน และกลุ่มเป้าหมาย  

จุดเด่นของ e-Book ก็คือ การนำเสนอเนื้อหาที่เป็นได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง เสียง วีดิทัศน์ และภาพเคลื่อนไหวฟอร์แมตต่างๆ เช่น Flash Movie, GIF Animation รวมทั้งการนำเสนอออนไลน์ในรูปแบบเอกสารเว็บ จึงมีการเรียก eBook ด้วยชื่อต่างๆ ออกไป เช่น Multimedia eBook หรือ Digital Web Book

eBook หลากหลายฟอร์แมตในปัจจุบัน สามารถเรียกชม และอ่านได้ด้วย eBook Reader ที่มีให้เลือกหลากหลาย

จุดเด่นของ eBook Reader ที่สนับสนุนการก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว ได้แก่

1) เรียกดู eBook ได้หลากหลายฟอร์แมต 

2) โดนใจผู้อ่าน โดยเฉพาะผู้อ่านรุ่นใหม่ ทำให้หนังสือ 1 ชื่อเรื่องถูกอ่านได้พร้อมกันหลายคน ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์หนังสือเป็นเล่มๆ 

3) Battery ใช้ได้นานต่อการชาร์ทในแต่ละครั้ง 

4) ใช้พลังงานไฟฟ้ากำลังต่ำ

5) ขนาดเล็ก ไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ

6) หลายรุ่นรองรับการชาร์ทไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป