ได้รับโจทย์มาว่าต้องการเห็นภาพสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดแบบตาราง Matrix ระหว่างสังกัด และหมวดทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ Heat map ผสมลงไปด้วยดังภาพ ต้องทำอย่างไร

Heat Map

ไม่ยากเลยครับ ใช้ความสามารถของ Pivot Table ต่อด้วย Conditional Formatting ก็เรียบร้อยแล้วครับ 

เริ่มจากการเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม (ควร Clean ข้อมูลก่อน)

Excel

จากนั้นก็นำข้อมูลที่สนใจมาสร้าง Pivot Table ในรูปแบบตาราง Matrix กรณีตัวอย่างคือ สังกัด และ หมวด โดยกำหนดรูปแบบของ Pivot Table ดังภาพ

Pivot Table

จะได้ข้อมูลจากการประมวลผลของ Pivot Table ดังนี้

Pivot Table

การเติมสีเพื่อให้แสดงความแตกต่างของตัวเลขแบบ Heat Map ก็ทำได้โดยการเลือกข้อมูลจากตาราง (ไม่รวมยอดรวม) แล้วคลิกปุ่มเครื่องมือ Conditional Formatting เลือก Color Scale แล้วเลือกรูปแบบย่อยที่ต้องการ

Color Scale

ยังไงก็ทดลองคำสั่งกันดูนะครับ 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป