ก่อนหน้านี้ได้แนะนำสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ Creative Commons ไปแล้ว หลายๆ ท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วจะนำไปใช้อย่างไร จริงๆ แล้วก็ใช้กับสื่อดิจิทัลเป็นหลักนะครับ โดยแต่ละสื่อก็มีวิธีการใช้งานแตกต่างกันออกไป บทความนี้จะขอแนะนำการใช้งานกับถ่ายภาพดิจิทัลในรูปแบบ XML Metadata 

ภาพถ่ายดิจิทัลที่เราบันทึกจากสถานที่ต่างๆ ถือเป็นผลงานที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้นมา ดังนั้นก่อนเผยแพร่ควรกำหนดสัญญาอนุญาตการใช้งานถ่ายดังกล่าวให้เหมาะสม เช่น Copyright หรือ Creative Commons หรือ Public Domain สำหรับท่านที่สนใจสัญญาอนุญาตครีเอทิฟคอมมอนส์สามารถทำได้ด้วยขั้นตอนดังนี้

 

1) เข้าเว็บไซต์ http://www.creativecommons.org/choose/ เพื่อกำหนดรูปแบบของสัญญาอนุญาต

 

CC XMP

2) ระบุรูปแบบของ CC ที่ต้องการ พร้อมป้อนรายละเอียดต่างๆ ตามเหมาะสม ดังภาพข้างต้น จากนั้นในรายการ License mark ให้เลือกเป็น XMP โปรแกรมจะสร้างจุดลิงก์ให้ดาวน์โหลดไฟล์ metadata.xmp ในพื้นที่ด้านขวา ตัวอย่างนี้จะเป็นการทำงานกับเมทาดาทาของภาพในฟอร์แมต XMP หรือ Extensible Metadata Platform ซึ่งเป็นเมทาดาทาในรูปแบบ XML ที่พัฒนาโดย Adobe 

3) คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ metadata.xmp แล้ว Copy ไฟล์นี้เพื่อนำไปวางในโฟลเดอร์ของโปรแกรม Adobe PhotoShop ในขั้นตอนต่อไป

4) เปิดโปรแกรม Adobe PhotoShop เปิดภาพที่ต้องการใส่ XMP Metadata

5) เลือกคำสั่ง File, File Info เพื่อเปิดหน้าต่างการทำงานกับเมทาดาทาของภาพ

File Info

6) ส่วนล่างของจอภาพ จะปรากฏปุ่ม Import ให้คลิกเลือกรายการ Show Templates Folder โปรแกรมจะแสดง System Folder ของโปรแกรม Adobe PhotoShop ซึ่งมักจะมี URL ลักษณะดังนี้ C:\Users\user\AppData\Roaming\Adobe\XMP\Metadata Templates 

7) วาง (Paste) ไฟล์ metadata.xmp ที่คัดลอกไว้ตามข้อ 3 มาวางในโฟลเดอร์นี้ จากนั้นคลิกตัวเลือกของปุ่ม Import อีกครั้ง จะปรากฏรายการเพิ่มมา คือ CC_xxxxx ดังภาพ

XMP

8) เมื่อเลือกรายการ CC_xxxx ตัวอย่างคือ CC_Attribution-NonCommercial_3.0_Unported โปรแกรมจะแสดงตัวเลือกการนำเข้า XMP Metadata ดังนี้

XMP

9) เลือกรายการที่ต้องการ กรณีตัวอย่างเลือก Keep original metadata, but append matching properties from template แล้วคลิก OK

10) เลื่อนดูรายการเมทาดาทาที่แท็บ IPTC ด้านล่างสุด IPTC Status จะปรากฏข้อมูล ดังตัวอย่าง

CC in XMP

เพียงเท่านี้ก็เป็นการใส่สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์กับภาพถ่ายดิจิทัลได้อย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe PhotoShop ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานการจัดการภาพของหลายๆ ท่านแล้วนะครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป