การประมวลผลและนำเสนอข้อมูลมีวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย ในปัจจุบันการนำเสนอในลักษณะ Visualization นับเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมสูงมาก เพราะเป็นข้อมูลที่ตาเห็นและเข้าใจได้ง่ายกว่าตาราง หรือกราฟทั่วไป ตัวอย่างเช่น ห้องสมุดแห่งหนึ่งต้องการทราบว่าบุคลากรของหน่วยงานใดที่ยืมหนังสือมากที่สุด มีใครบ้าง และแต่ละคนมีอัตราการยืมแตกต่างกันอย่างไร ข้อมูลในรูปแบบ Visualization ดังภาพล่าง น่าจะตอบโจทย์ดังกล่าวได้ชัด

Visualization

การประมวลผลและนำเสนอข้อมูลดังภาพข้างต้น ในปัจจุบันทำได้ง่ายด้วยบริการฟรีของ Google ที่เรียกว่า Fusion Table โดยเริ่มเพียงการเตรียมข้อมูลในรูปแบบตาราง Excel ดังตัวอย่าง

ตารางข้อมูล

จากนั้นก็เข้าสู่บริการ Google Drive ด้วยคำสั่ง https://drive.google.com

Google Drive

เลือกปุ่ม Create, Fusion Table จะปรากฏจอภาพการนำเข้าข้อมูลดังนี้

Fusion Table

เลือกแฟ้ม Excel ที่เตรียมไว้แล้วคลิกปุ่ม Next จนจบกระบวนการนำเข้า

ตารางข้อมูลใน Fusion Table

คลิกปุ่มเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มแผ่นงาน โดยแผ่นงานที่เลือกคือ Add Chart 

Fusion table

จากภาพ ให้เลือกประเภท Chart เป็น Network Graph และปรับเปลี่ยน Node ความสัมพันธ์จาก Show Link Between ทั้งนี้หากมีจำนวน Node น้อยก็ปรับจากค่า no. of Nodes ครับผม เพียงเท่านี้ก็สร้างกราฟแบบแสดงความสัมพันธ์ได้ง่ายๆ แล้วครับ 

ความสามารถของ Fusion Table ของ Google มีมากกว่านี้ ไว้ยังไงลองหาข้อมูลมาทดสอบดูนะครับ หรือรอติดตามจากเว็บ STKS ได้ครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป