ก่อนนี้ได้แนะนำการใช้งานตัวระบุวัตถุดิจิทัล - DOI ผ่าน Zotero ไปแล้ว และพบว่ามีหลายสถาบันเลือกใช้โปรแกรมบริหารจัดการบรรณานุกรม Mendeley ด้วย จึงขอนำเสนอการใช้งาน DOI กับ Mendeley ด้วยครับ 

การดึงเมทาดาทาของบทความด้วย DOI ผ่านโปรแกรม Mendeley ทำได้โดย

1) เปิดใช้งานโปรแกรม Mendeley แล้วเลือกคำสั่ง Add File, Add Entry Manually

DOI Mendeley

2) ปรากฏจอภาพการป้อนข้อมูล ดังนี้

Mendeley Entry Bib

3) เลื่อนจอภาพการป้อนข้อมูลมาที่รายการ  DOI ระบุรหัส DOI ของเอกสารที่ต้องการค้นหา 

DOI Lookup

4) คลิกปุ่มค้นหา โปรแกรมจะค้นหาเมทาดาทาของบทความตามรหัส DOI และแสดงผลดังนี้

DOI Lookup

5) คลิกกปุ่ม Save บันทึก เพียงเท่านี้ก็ได้เมทาดาทาของบทความที่ต้องการด้วย DOI แล้วครับ ที่เหลือก็เป็นขั้นตอนการนำไปใช้ทั้งรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมแล้วครับ 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป