เมื่อพูดถึง OAI-PMH หลายๆ ท่านจะนึกถึงในมิติของการพัฒนา IR หรือคลังปัญญาสถาบัน อีกมิติหนึ่งที่อาจจะลืมไปก็คือ การเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมของผลงานจาก IR ดังกล่าวเพื่อบริการสืบค้น PKP OHS เป็นโอเพนซอร์สที่น่าสนใจสำหรับงานนี้ มาลองศึกษารายละเอียดโปรแกรม การติดตั้งและการใช้งานจากเอกสารฉบับนี้ได้ครับ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป