BibTeX อาจจะอีกคำที่หลายๆ ท่านไม่คุ้นเคย แต่สำหรับนักวิชาการสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมจะคุ้นเคยเป็นอย่างดึ เพราะเป็นเครื่องมือจัดการข้อมูลบรรณานุกรม (reference management software) ที่ทำงานกับ LaTeX ซึ่งใช้ในการสร้างสรรค์เอกสารผลงานวิชาการประเภทหนึ่ง สำหรับท่านที่ยังไม่คุ้นกับ BibTeX สามารถเข้าไปดูตัวอย่างได้จากเว็บ ACM Digital Library

BibTeX ACM Digital Library

 

จากภาพเป็นผลลัพธ์การสืบค้นจากหน้าเว็บ ACD Digital LIbrary จะสังเกตได้ว่าด้านขวารายการ Export format จะมีตัวเลือกย่อยคือ BibTeX ซึ่งเมื่อคลิกจะได้ชุดคำสั่งบรรณานุกรม ดังนี้

BibTeX

นอกจากนี้ Google Books ยังมีการส่งออกข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือเป็น BibTeX ด้วย ดังนี้

BibTeX - Google Books

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชื่อ Alist ก็รองรับการส่งออกเป็น BibTeX แล้วครับ

Alist

ชุดคำสั่งที่เห็นดังภาพ เป็นชุดคำสั่งที่เก็บข้อมูลบรรณานุกรมในรูปของ BibTeX ซึ่งสามารถคัดลอก หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .bib ไปใช้งานต่อไป

ตัวอย่างการใช้งาน BibTeX 

คำถามอีกคำถามที่มักจะได้ยินก็คือ แล้วจะนำ BibTeX ไปใช้อย่างไร ... ลองนึกภาพดูนะครับ หลายหน่วยงานพัฒนาระบบคลังเอกสารขององค์กร โดยเอกสารส่วนหนึ่งเกิดจากผลงานเขียนที่ตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำ การส่งเสริมให้อาจารย์นำผลงานดังกล่าวมาใส่ในระบบ หากพัฒนาระบบที่นำเข้าข้อมูลได้ง่ายย่อมทำให้อาจารย์เจ้าของผลงานยินดีนำเข้าข้อมูล แต่หากให้ท่านต้องมาพิมพ์รายการเองทีละรายการ คงไม่เป็นที่ประทับใจ

BibTeX ถูกนำมาใช้ในกรณีนี้เลยครับ อย่างเช่น อาจารย์ท่านมีผลงานปรากฏใน ACM Digital Library ก็ทำได้โดยแนะนำให้ท่านสืบค้นผลงานแล้วส่งออกบรรณานุกรมผลงานในรูปแบบ BibTeX แล้วนำเข้าระบบ จากนั้นระบบจะดึงค่าต่างๆ มาเติมในฟิลด์ของระบบให้อัตโนมัติ ดังเช่นระบบผลงานวิชาการของ สวทช. จะมีการนำเข้าดังนี้

BibTeX ของ สวทช.

หรือหากท่านใช้ Drupal พัฒนาระบบคลังเอกสารดิจิทัลโดยติดตั้งโมดูล Bibliography จะมีการนำเข้า BibTeX ดังนี้

BibTeX Drupal

โปรแกรม Reference Management อย่าง JabRef ก็เป็นอีก 1 โปรแกรมที่นำเข้า BibTeX และบันทึกลงฟิลด์ให้อัตโนมัติ

BibTeX JabRef

จะเห็นได้ว่า BibTeX มีการพัฒนาต่อยอดในมิติการใช้งานมากขึ้น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบคลังเอกสารดิจิทัลจึงควรมีฟังก์ชันสนับสนุนการส่งออกข้อมูลบรรณานุกรมในรูปแบบ BibTeX เพื่อบริการผู้ใช้ รวมทั้งนักพัฒนาระบบควรเพิ่มความสามารถนำเข้า BibTeX ด้วยเช่นกัน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป