ณ วันนี้ยังพบเห็นว่าเอกสารคู่มือหลายชิ้นของหลายสถาบัน หลายหน่วยงาน ยังยึดติดกับความรู้ที่ล่วงผ่านมากว่า 10 ปี โดยไม่คิดปรับเปลี่ยน อย่างเช่น การกำหนดให้ขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยการปัด 1 บิด 1 หรือปัด 1 บิด 2 การย่อหน้าด้วยเคาะ 7 เคาะในการพิมพ์หนังสือราชการ การพิมพ์วิทยานิพนธ์ การทำอ้างอิง บรรณานุกรม 

การพิมพ์หนังสือราชการ

ข้อกำหนดดังกล่าวมาจากความรู้ในยุคที่ใช้เครื่องพิมพ์ดีด 

เครื่องพิมพ์ดีด

แต่วันนี้ก็ต้องยอมรับว่า "คอมพิวเตอร์" เป็นอุปกรณ์สำคัญที่มาแทนที่เครื่องพิมพ์ดีด ดังนั้นแนวปฏิบัติก็ควรปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ไม่ใช่ยึดติดกับความรู้เดิมๆ ที่ใช้ไม่ได้แล้ว หากท่านใดยังไม่แน่ใจว่าควรปรับเปลี่ยนอย่างไร อยากให้กลับไปศึกษารายละเอียดการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามที่สำนักนายกฯ ประกาศออกมานะครับ 

ประกาศ

ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานต่างๆ ควรทบทวนข้อกำหนดต่างๆ ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น

  1. เลิก "เคาะช่องว่าง 7 เคาะ 8 เคาะ ..." เสีย แล้วบอกไปเลยว่า ให้ย่อเข้าไปกี่เซนติเมตร กี่นิ้ว
  2. เลิก "ปัด 1 บิด 1 บิด 2" เพราะไม่มีหรอกบนคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนไปเลยว่าให้ 1 Enter 2 Enter หรือ 1 Enter บวกก่อนหน้า (Before) 6 Points

ทั้งนี้ยังมีรายละเอียดอื่นอีกหลายประการที่จะนำเสนอในโอกาสต่อไป เช่น เลิกเสียทีกับการลงรายการด้วยชื่อผู้แต่งเพียง 3 ชื่อแรก ... มันหมดยุคบัตรรายการไปนานแล้ว

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป