คำถามที่มักจะได้รับมากคำถามหนึ่งก็คือ ต้องการนำภาพจากเว็บที่ยาวมากๆ มาสั่งพิมพ์ให้ครบทั้งจอภาพ มีโปรแกรมอะไรช่วย Capture ได้บ้างไหม ????

ได้แน่นอนครับด้วยฟรีแวร์อย่าง PicPick เริ่มด้วยการตรวจสอบว่าในคอมพิวเตอร์ของท่านมี Picpick ติดตั้งแล้วหรือยัง หากยังก็เพียงเข้าไปยังเว็บไซต์ http://www.picpick.org/ จากนั้นดับเบิลคลิกติดตั้งโปรแกรมเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็พร้อมใช้งาน โปรแกรม PicPick จะปรากฏเป็นคำสั่งใน Start Menu, Program, PicPick, PicPick เมื่อเรียกโปรแกรมจะปรากฏไอคอนโปรแกรมในพื้นที่ด้านขวาของ Taskbar มีลักษณะดังนี้  alt

alt

การจับภาพจากเว็บไซต์ที่ยาวเกินจอภาพ ก็เพียงแต่เข้าเว็บไซต์ดังกล่าว จากนั้นก็คลิกไอคอน PicPick จาก Taskbar เลือกคำสั่ง Screen Capture, Scrolling Window

alt

แล้วนำเมาส์ไปคลิกในจอภาพของเว็บที่ต้องการ รอสักครู่โปรแกรมจะเริ่มบันทึกข้อมูลพร้อมดำเนินการเลื่อนจอภาพเพื่อจับจอ ภาพอัตโนมัติ (ระวังอย่าขยับเมาส์นะครับ) เมื่อการจับจอภาพเสร็จสิ้น โปรแกรมจะแสดงภาพที่จับได้ผ่านจอภาพปรับแต่ง PicPick Editor ดังนี้

alt

สามารถตกแต่งภาพ เพิ่มเติมวัตถุ/ข้อความ และบันทึกเป็นฟอร์แมตต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานได้ต่อไป

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป