หลายๆ ท่านคงชื่นชอบกับการบันทึกภาพเหตุการณ์/กิจกรรมต่างๆ ด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิทัล แล้วนำเสนอผ่านเว็บไซต์ Social Media อย่าง Flickr และคงจะพบว่า Flickr มีรายการให้ผู้ใช้ป้อนชื่อภาพ คำอธิบายภาพ ตลอดทั้ง Tag กำกับภาพแต่ละภาพ เพื่อให้สามารถสืบค้น/กรองภาพที่ตรงกับเงื่อนไขได้ รวมทั้งยังดึุงข้อมูลกำกับภาพในชุด EXIF เช่น รุ่น/ยี่ห้อของกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ความละเอียดของภาพมานำเสนออัตโนมัติ

ดังนั้นภาพทุกภาพที่จัดเก็บไว้ใน Flickr จะสามารถสืบค้นได้ง่าย แล้วภาพในคอมพิวเตอร์ของเราละยังค้นยากอยู่ แบบนี้จะมีประโยชน์อะไร ขอนำเสนอ Freeware ที่มีพลังสูงอย่าง XnView ที่ช่วยให้สามารถจัดการภาพในคอมพิวเตอร์ได้อย่างน่าทึ่ง ไม่เฉพาะความสามารถแสดงภาพ ตัดแต่งภาพ XnView ยังมีความสามารถจัดการ Metadata ของภาพ ที่ช่วยให้สามารถสืบค้นภาพในคอมพิวเตอร์ได้ด้วยคำค้น รวมถึงคำค้นภาษาไทย นอกจากนี้คำค้นที่ฝังไว้กับภาพนั้นๆ ผ่านโปรแกรม XnView ยังสามารถทำงานร่วมกับความสามารถ Extract Metadata ของ Social Media ชื่อดังอย่าง Flickr ได้ดี

alt

ภาพที่ฝังคำค้น คำอธิบาย และข้อมูลอื่นๆ ด้วย XnView ตามรายละเอียดบริหารจัดการภาพถ่ายดิจิทัลอย่างมืออาชีพ เมื่อนำภาพนั้น Upload เข้าเว็บไซต์ Flickr โปรแกรม Flickr จึงดึงข้อมูลดังกล่าวมาใช้งานและแสดงผลผ่านรายการต่างๆ อัตโนมัติ

alt

ภาพตัวอย่างการใส่คำอธิภาพฝังไปกับแฟ้มภาพด้วย XnView

alt
ภาพตัวอย่างความสามารถการดึง IPTC Metadata ของภาพด้วย Flickr.com


แบบนี้แล้วจะไม่ร่วมจัดการภาพในเครื่องของท่านด้วย XnView หรือครับ ประหยัดทั้งเวลา ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน แถมยังสืบค้นภาพได้ด้วย
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป