ปัญหาหนึ่งของการสร้างสไลด์ด้วย LibreOffice Impress (รวมถึงซอฟต์แวร์อื่นๆ เช่น MS PowerPoint) ก็คือ ในแต่ละสไลด์จะมีกล่องข้อมูลเฉพาะ การกำหนดฟอนต์จะเป็นการกำหนดเฉพาะกล่องนั้นๆ ซึ่งทำให้การสร้างสไลด์เกิดความล่าช้าได้ 

วิธีการกำหนดให้ทั้งไฟล์สไลด์มีฟอนต์ชุดเดียว จึงเป็นคำสั่งที่ควรดำเนินการก่อนพิมพ์สไลด์ โดยมีวิธีการดังนี้

1) สร้างสไลด์ด้วย LibreOffice Impress 

2) ก่อนพิมพ์เนื้อหา ควรกำหนดฟอนต์ก่อน ด้วยคำสั่ง View, Master, Slide Master (เป็นคำสั่งเพื่อเข้าสู่ส่วนปรับแต่งแม่แบบสไลด์) ซึ่งจะปรากฏจอภาพการทำงานดังนี้

จอภาพโหมด Master Slide ของ Impress

3) กดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม A เพื่อเลือกกล่องข้อความทุกกล่อง แล้วเลือกคำสั่ง Format, Character เพื่อเข้าสู่ส่วนการกำหนดฟอนต์

การกำหนดฟอนต์

เลือกฟอนต์สำหรับรายการ Western Text Font และ CTL Font ตามต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK

4) กลับสู่โหมดการทำงานปกติ ด้วยคำสั่ง View, Normal

จอภาพ Impress

เพียงเท่านี้ก็จะได้สไลด์พร้อมการพิมพ์ด้วยฟอนต์ชุดเดียวทั้งสไลด์แล้วครับ (อ้อ ยกเว้น Title Slide ที่ส่วน Subtitle พบว่าต้องกำหนดเอง) ... โดยคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ยังไม่ถูกต้องมากนัก แต่ก็ช่วยให้ทำงานได้เร็ว ... ไว้ค่อยมาแนะนำวิธีการที่ถูกต้องอีกรอบครับ

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป