ทำได้โดยการเข้าสู่เว็บไซต์ https://code.google.com/p/omk-portable/ แล้วดาวน์โหลดต้นฉบับโปรแกรม ซึ่งมีชื่อแฟ้มโปรแกรมต้นฉบับคือ xampp.zip (ภาพที่ 1)

omk-portable-01
ภาพที่ 1

เมื่อดาวน์โหลดต้นฉบับโปรแกรมแล้ว ให้ Unzip จะได้โฟลเดอร์ชื่อเดียวกัน เมื่อเข้าสู่โฟลเดอร์จะปรากฏโฟลเดอร์และโปรแกรมต้นฉบับ Omeka Portable ดังภาพที่ 2

omk-portable-02
ภาพที่ 2

โปรแกรม Omeka Portable เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้สะดวก สามารถ Unzip แล้วใช้งานได้ทันที หรือจะคัดลอกไปไว้ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพาเช่น USB Drive เพื่อทำงานต่อไป


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป