โปรแกรมดูหนังฟังเพลงที่โดดเด่นในกลุ่มโอเพนซอร์ส ณ คอนนี้คงหนีไม่พ้น VLC Media Player โดยนอกจากฟังก์ชันเล่นแผ่น DVD, Audio CD, VCD รองรับแฟ้มหลายฟอร์แมต MPEG-2, DivX, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3 ยังรองรับการนำเสนอสื่อที่ทำงานผ่าน Protocol streaming ด้วย มีให้ดาวน์โหลดบน Platform ที่หลากหลาย รวมทั้งรุ่นที่เป็นแบบพกพา (Portable) โดยดาวน์โหลดได้จาก

VLC Media Player

VLC จึงเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ประจำเครื่องที่ควรติดตั้งและใช้งาน นอกจากนี้ VLC ยังมี Skin ให้เลือกติดตั้งเพื่อสร้างความโดดเด่นได้หลายรูปแบบ และยังสามารถออกแบบสร้าง Skin ได้เอง VLC ได้เพิ่มความสามารถให้กับผู้ใช้โดยเตรียมโปรแกรมเสริม Extension ให้ติดตั้งเพิ่ม เช่น การแสดง Subtile หรือแสดงเนื้อเพลง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป