ในการปรับแก้ไข source code หลายๆ ท่านอาจจะคุ้นเคยกับ EditPlus หรือไม่ก็ NotePad ซึ่งอาจจะพบกับปัญหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ อีกทั้งความสามารถในการทำงานที่ขาดบางฟังก์ชัน ในกระแสโอเพนซอร์ส และฟรีแวร์ โปรแกรม NotePad++ น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ 

NotePad++

NotePad++ เป็นฟรีแวร์ที่รองรับการทำงานกับเอกสารหลายภาษา ทั้ง HTML, PHP, ASP, JavaScript สนับสนุนความสามารถการเข้ารหัสภาษา (Encoding) สำคัญที่สุดคือ ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี นอกจากนี้ยังรองรับการติดตั้ง Plug-ins เพิ่มความสามารถ เช่น ระบบเปรียบเทียเอกสาร 2 เอกสาร 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป