หลายองค์กรได้จัดเตรียมเมลให้กับบุคลากรใช้งาน โดยมากจะเป็นระบบเมลผ่านเว็บ (Web Mail) ซึ่งเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งอาจจะพบว่าไม่สะดวก เพราะหากเชื่อมอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ก็จะไม่สามารถเข้าไปอ่านเมลฉบับก่อนๆ ได้ แนวคิดการดึงเมลจากระบบเครื่องแม่ข่ายเมล (Mail Server) มาเก็บในเครื่องส่วนบุคคลโดยผ่านซอฟต์แวร์บริหารจัดการเมล (Mail Client) จึงเกิดขึ้น ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเมลที่น่าใช้งานมากในกลุ่ม Open Source ที่จะแนะนำคือ Mozilla ThunbderBird 

Mozilla ThunbderBird มีการทำงานไม่แตกต่างจาก Microsoft Outlook  คือสามารถรับส่งและเขียน ตอบกลับ และฟอร์เวิร์ด มาร์คอีเมลว่าเป็นอีเมลขยะ หรือแท็กลำดับความสำคัญให้กับอีเมล รวมทั้งแบ่งอีเมลเป็นหมวดหมู่ตามโฟลเดอร์ ที่สำคัญคือ ขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อออนไลน์ ก็สามารถเขียนและอ่านอีเมลได้ตามปกติ เชื่อมต่อเมื่อไร อีเมลที่ถูกสั่งให้ส่งไว้ ก็จะถูกส่งไปยังผู้รับทันที

Thunderbird ยังมีโปรแกรมเสริมการทำงาน หรือที่เรียกว่า Add-ons อันเป็นส่วนเสริมประสิทธิภาพให้เลือกติดตั้งเพิ่มเติมอีกมากมาย เพียงเข้าไปที่เมนู Tools แล้วเลือก Add-ons เพื่อเลือกดาวโหลดมาใช้งานได้ฟรี เพราะทั้งหมด คือ โอเพนซอร์สซอฟแวร์ นั่นเอง

ส่วนที่สนใจใช้งาน Mozilla ThunderBird ทำได้โดยดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บ http://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/

Mozilla ThunderBird

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป