ปัญหาใหญ่สำหรับทุกคนในยุคดิจิทัลก็คงหนีไม่พ้น "ปัญหา user name และ password" ที่ต้องจดจำหลายชุด การจดข้อมูลดังกล่าวในกระดาษ หรือสมุดคงไม่ใช่แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยเฉพาะหากเป็นข้อมูลขององค์กร หรือข้อมูลที่มีความสำคัญ วิธีที่ถูกเลือกใช้มากวิธีหนึ่งคือ การบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบจัดเก็บที่มีฟังก์ชันรักษาความปลอดภัย ในกลุ่มโอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์ตัวที่ชื่อว่า KeePass เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกกล่าวถึงมาก โดยมีความปลอดภัยสูง เข้ารหัสข้อมูลด้วยอัลกอริทึม AES, Twofish และ SHA-256 ใช้ Master-Key ซึ่งกำหนดได้หลายแบบสำหรับการเรียกดูรหัสผ่านทั้งหมด

ท่านที่สนใจใช้งาน สามารถดาวน์โหลด KeePass ได้ที่เว็บไซต์ http://keepass.info/

KeePass

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป