ชุดโปรแกรมสำนักงานต่างๆ ทั้ง MS Office, OpenOffice.org และ LibreOffice ต่างพยายามสร้างสรรค์เครื่องมือช่วยสำหรับผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง เครื่องมือช่วยชิ้นหนึ่งที่ผู้ใช้ต้องการมาก ก็คือ แม่แบบเอกสาร (Template) ซึ่งมีทั้งแม่แบบงานพิมพ์ แม่แบบงานนำเสนอ และแม่แบบกระดาษทำการ 

LibreOffice ก็คงไม่แพ้โปรแกรมอื่น ได้จัดทำแม่แบบเอกสารให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ผู้ใช้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://templates.libreoffice.org/template-center

Libreoffice Templates

ทั้งนี้ Template ที่ดาวน์โหลด สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยคำสั่ง File, Open ของแต่ละโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ทันที 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป