หากท่านเป็นหนึ่งในผู้สนใจซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และกำลังมองหาเครื่องมือช่วยสร้าง Mind Map ดีๆ สักชิ้น FreePlane เป็นอีกโปรแกรมที่น่าจะตอบความต้องการนั้นได้ FreePlane เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดทำ Mind Map มีให้เลือกทั้งที่ทำงานบน Microsoft Windows, MAC OS และ Linux

Freeplane

จากเว็บไซต์ของ Freeplane เองได้ยกให้ตัวซอฟต์แวร์เป็นทั้งเครื่องมือสร้าง Mind Map และเป็นเครื่องมือจัดการความรู้อีกด้วย ซึ่งก็คงไม่หนีจากประเด็นนี้เลยครับ หากได้ทดลองใช้

การใช้งาน Freeplane ทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ปุ่มแป้นพิมพ์หลักๆ ก็หนีไม่พ้นปุ่ม Insert ในการเพิ่ม Node ปุ่ม Delete สำหรับลบ Node และปุ่ม Enter การตกแต่งสามารถใช้ได้ Icon เส้นเชื่อม สีเส้น สีพื้นวัตถุ ช่วยให้สามารถออกแบบ Mind Map ได้ง่าย เพิ่มลูกเล่นต่างๆ ได้ตามความต้องการ

Mind Map

Mind Map ที่สร้างสรรค์แล้วสามารถส่งออกเป็นภาพ หรือแฟ้มเอกสารฟอร์แมตต่างๆ ได้หลากหลาย โดยจุดเด่นที่ชอบมากๆ คือการส่งออกเป็น .odt โดย Note แต่ละ Note จะถูกแปลงเป็นหัวข้อใน Writer เพื่อให้สามารถทำงานต่อได้สะดวก รวมทั้งไฟล์ .mm ของ FreePlane สามารถแสดงผลออนไลน์ผ่านซอฟต์แวร์เฉพาะได้ด้วย ดังตัวอย่าง Mind Map การรณรงค์ส่งเสริม Open Source Software & Freeware ของ STKS

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป