หลายๆ ท่านที่คุ้นเคยและใช้งาน OpenOffice.org ณ ตอนนี้คงต้องหันมารู้จักและใ้ช้งาน LibreOffice แทนเสียแล้ว โดยอาจจะกล่าวได้ว่า LibreOffice เป็นรุ่นใหม่ของ OpenOffice.org ก็ว่าได้ (ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง แต่ขออธิบายง่ายๆ แบบนี้ดีกว่าครับ) ทั้งนี้ LibreOffice มีโปรแกรมภายในทั้งหมด 6 ตัวสามารถทำงานได้กับ Microsoft Office ได้อย่างแน่นอน ท่านที่ใช้งาน หรือสนใจ OpenOffice.org ณ เวลานี้แนะนำให้ถอนการติดตั้ง OpenOffice.org และติดตั้ง LibreOffice แทนได้ ไฟล์จาก OpenOffice.org ทำงานได้กับ LibreOffice

LibreOffice

สำหรับท่านที่ไม่แน่ใจว่า LibreOffice ควรออกเสียงอย่างไร เว็บไซต์ LibreOffice.org ได้แนะนำไว้ดังนี้ครับ

If you want to hear Google Translate pronounce LibreOffice, click on the link below and then, on the Google Translate page that opens, click on the “Listen” button: http://translate.google.com/#fr|en|LibreOffice

The name “LibreOffice” is made up of two words. In French or Spanish, the word “libre” means “free” (in the sense of “freedom” or “liberty”), and “office” means, well… office, as in office productivity suite. ;-)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป