GIMP เป็นคำย่อของ GNU Image Manipulation Program ซึ่งเป็นชื่อเรียกโปรแกรมในกลุ่มโอเพนซอร์สโปรแกรมหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานกับภาพกราฟิก ตั้งแต่การสร้างสรรค์งานกราฟิก การตกแต่งภาพกราฟิก โดยสามารถดาวน์โหลด GIMP ได้จากเว็บไซต์ http://www.gimp.org ซึ่งมีให้เลือกทั้งรุ่นที่ทำงานบน MS Windows, Mac OS X และ Linux ทั้งนี้ GIMP สามารถทำงานกับแฟ้มภาพ .psd จาก PhotoShop ได้ รวมทั้งรองรับการทำงานกับภาพแฟ้มฟอร์แมตต่างๆ อีกหลากหลาย 

GIMP

{slideshare}[slideshare id=1959097&doc=gimp-090906102528-phpapp01&type=d]{/slideshare}

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป