ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ (DTP – Desktop Publishing) มักจะหนีไม่พ้นกับการใช้งานโปรแกรม Adobe InDesign สำหรับผู้สนใจซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์ส (Open Source Software) โปรแกรม Scribus นับเป็นทางเลือกที่น่าศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้งาน ทำงานได้ทั้ง Linux และ Windows  มีระบบติดตั้งและการใช้งานเป็นภาษาไทยด้วย มีจอภาพการทำงานที่ง่าย รองรับภาษาไทย

alt

ท่านที่สนใจศึกษาสามารถดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรม แล้วเริ่มจากการศึกษาการจัดทำนามบัตรก่อนก็ได้ครับ จะได้เป็นการฝึกใช้งานพร้อมปฏิบัติไปในตัว และพัฒนาเป็นการสร้างสรรค์งานพิมพ์อื่นๆ ต่อไป

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป