ถ้าคุณต้องการระบบที่ช่วยจัดเก็บรายการเว็บไซต์ พร้อมเนื้อหาและแนบบทความดิจิทัลกำกับเว็บไซต์ได้ หรือนักวิชาการหลายๆ ท่านอาจจะประสบปัญหาเนื้อหาจากเว็บไซต์เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่ง มักจะหายไปเพราะหลากหลายปัญหา การจัดเก็บเนื้อหาไว้ให้เป็นระบบที่การเข้าถึง ใช้งานในอนาคตย่อมเป็นสิ่งสำคัญ Pligg เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ในการจัดการเว็บไซต์ บทความในเว็บลักษณะเดียวกับเว็บ Social ชั้นนำอย่าง Digg ได้เป็นอย่างดี และสามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาข้างต้นได้ดี

alt

Pligg ดาวน์โหลดมาติดตั้งได้ฟรีจากเว็บไซต์ http://pligg.com/ ทำงานบน Server ระบบ LAMP และ/หรือ Server จำลองอย่าง AppServ, XAMPP ได้ มีระบบติดต่อผู้ใช้ภาษาไทย นำเข้าเนื้อหาทั้งที่เป็นเว็บไซต์ และบทความแนบ พร้อมระบบอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ทำให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Web Portal หรือบริการ Subject Guide / Path Finder ของห้องสมุดต่างๆ

{slideshare}[slideshare id=7661489&doc=20110418-pligg-110418042447-phpapp02]{/slideshare}

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป