มีคำถามสอบถามมาว่า OSS ใดสามารถนำมาพัฒนา Subject Guide  ซึ่งเป็นบริการรูปแบบหนึ่งของห้องสมุดที่ทำหน้าที่รวบรวมทรัพยากรในแต่ละหัว เรื่องเพื่อเป็นแนวทางการเข้าถึงสารสนเทศสำหรับผู้ใช้ จริงๆ แล้วมีหลายโปรแกรมครับ ทั้งนี้ขอนำเสนอด้วย Pligg ก่อน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ Pligg และการติดตั้งบน AppServ ได้แนะนำไปก่อนหน้านี้แล้ว ในส่วนนี้จะแนะนำเน้นไปที่การต่อยอดเป็นระบบบริหารจัดการ Subject Guide ครับ

{slideshare}[slideshare id=7675111&doc=20110418-pligg-using-110419094728-phpapp02]{/slideshare}

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป