นอกจาก Koha และ OpenBiblio ที่ได้แนะนำไปก่อนหน้าแล้ว ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในกลุ่ม ILS อีกตัวที่มาแรงก็คือ Senayan โดยนอกจากความสามารถพื้นฐานของระบบห้องสมุดที่จำเป็นต้องมีแล้ว ยังรองรับการแนบแฟ้มดิจิทัลกำกับได้ด้วย จึงเป็นการผสมผสานระหว่าง ILS กับ Digital Library ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของโปรแกรม และต้นฉบับโปรแกรม (Source code) สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://senayan.diknas.go.id ทั้งนี้มีชุดโปรแกรมให้เลือกดาวน์โหลดทั้งตัวเต็ม และชุดเพื่อฝึกใช้งานในรูปแบบ Senayan portable ซึ่งทำงานได้ทันทีเมื่อดาวน์โหลดเสร็จ ทำงานกับ Thumbdrive ได้ จึงใช้ในการประยุกต์เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ทันทีครับ

ความสามารถของโปรแกรมจะขอนำเสนอในโอกาสถัดไป ยังไงดูภาพประกอบไปก่อนนะครับ เผื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจใช้งาน หรือใช้สอน

alt

จอภาพระบบ OPAC รองรับการแสดงหน้าปกหนังสือ

alt


จอภาพในโหมด Admin

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป