นับจากมีกระแสการใช้งาน OSS จนถึงปัจจุบันมากกว่า 5 ปี หลายหน่วยงานยังชูเฉพาะ OpenOffice.org ที่โดยส่วนตัวแล้วพบว่าอาจจะต้องกลับมาทบทวนกันดีไหมครับ ลองนึกความเป็นจริงดูสิครับ ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้งาน มีเฉพาะ Microsoft Office อย่างเดียวหรือ (ไม่นับรวม MS Windows ที่ต้องเป็นซอฟต์แวร์ฐาน) ไม่จริงหรอกครับ คุณยังคงต้องพบกับ Winzip, PhotoShop, Flash, Dreamweaver, WinFTP, EditPlus และอื่นๆ อีกมากมาย

การชูเฉพาะ OpenOffice.org แต่ภาพที่นำมาใช้ประกอบเอกสารยังคงใช้ PhotoShop เถื่อน เอกสารยังส่งออกเป็น PDF ด้วย Acrobat Professional เถื่อน Zip เอกสารส่งทางอีเมลด้วย WinZip โอนแฟ้มเอกสารเข้าเว็บด้วย WinFTP ก็ยังเป็นการทำงานบนพื้นฐานการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนอยู่ดีนะครับ

alt

ดังนั้นหากจะชูประเด็นการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ก็คงต้องให้ครอบคลุมมากกว่า OpenOffice.org ที่ใช้ทดแทน Microsoft Office เพราะไม่งั้นก็เป็นการรณรงค์ที่ไม่สมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ภายใต้การโน้มเอียงไปกระทบผลิตภัณฑ์จากค่ายใดค่าย หนึ่ง ไม่รวมมูลค่าของซอฟต์แวร์ที่อาจจะน้อยกว่ามูลค่าของซอฟต์อื่นที่ไม่ได้นำมา ชูโรงด้วยก็ได้ครับ

ฝากให้หน่วยงานที่รณรงค์อยู่ หรือกำลังรณรงค์ลองพิจารณาให้ครอบคลุมตรงกับแนวคิดการส่งเสริมลดการใช้งาน ซอฟต์แวร์เถื่อนอย่างแท้จริงดีไหมครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป