โอเพนซอร์สเพื่อการเรียนรู้ของเด็กอีกโปรแกรมที่น่าสนใจมากๆ ครับ สำหรับ TuxMathScrabble เป็นเกมลักษณะเดียวกับ Scrabble แต่ใช้ตัวเลข และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์มาฝึกทักษะการคำนวณ

TuxMath

โปรแกรมมีรุ่นที่ทำงานได้กับ Microsoft Windows จึงน่าจะเป็นซอฟต์แวร์อีกตัวที่ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ช่วยรณรงค์และติดตั้งใช้งานในห้องเรียน รวมถึงบ้าน และคอมพิวเตอร์ของบุตรหลานท่านนะครับ ท่านที่สนใจดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://sourceforge.net/projects/tuxmathscrabble/

การติดตั้งโปรแกรมง่ายมาก เหมือนการติดตั้งโปรแกรมบน MS Windowds ทั่วๆ ไป จอภาพโปรแกรมก็น่ารัก เป็นการเล่นระหว่างตัวการ์ตูน 2 ตัว ที่วางตำแหน่งตัวเลขและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์แบบต่อ Scrabble ยังไงก็ลองให้น้องๆ หนูๆ เล่นกันนะครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป