เกมสนุกๆ นำด้วยตัวการ์ตูนน่ารักในรูปนกเพนกวิน (penguin) อย่าง Frozen Bubble ได้ก้าวสู่โลกของการเปิดเผย Source Code เช่นกัน น้องๆ หนูๆ และหรือผู้ปกครองตลอดจนห้องสมุดต่างๆ สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งเพื่อใช้งาน และ/หรือให้บริการได้ฟรี เล่นสนุกทั้งแบบผู้เล่นคนเดียวที่มีระดับให้เล่นถึง 100 ระดับ หรือเล่นแบบสองคนประชันกันชั่วโมงต่อชั่วโมง หรือมากกว่าสองคนที่ประชันกันตลอดคืนก็ได้ครับ มีเสียงประกอบที่มีคุณภาพ ระดับ digital soundtracks

alt

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป