การจัดทำรายงาน วิทยานิพนธ์ ผลงานวิชาการย่อมหนีไม่พ้นการเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม Word Processor ทั้งนี้ OpenOffice.org Writer เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานพิมพ์ในกลุ่มโอเพนซอร์สที่มีประสิทธิภาพโปรแกรมหนึ่ง อย่างไรก็ดีการสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวย่อมจะหนีไม่พ้นการทำรายการอ้างอิง การจัดทำบรรณานุกรมท้ายเล่ม ซึ่งรูปแบบการอ้างอิง การทำรายการบรรณานุกรมมีรูปแบบแตกต่างตามสถาบัน และสำนักพิมพ์ สร้างปัญหาให้กับผู้เขียน Zotero เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Open Source ที่ใช้บริหารจัดการบรรณานุกรม และช่วยสร้างรายการอ้างอิงตามรูปแบบที่ระบุได้ง่าย อีกทั้ง Zotero ยังทำงานร่วมกับ OpenOffice.org Writer ได้เป็นอย่างดี ดังรายละเอียด

 

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอด

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป