เมื่อพูดถึงซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ (Open Source Software) มักจะนึกถึงระบบปฏิบัติการอย่าง Linux ไม่ว่าจะเป็น Ubuntu, CentOS, LinuxSIS หรือไม่ก็ OpenOffice.org ที่มีการรณรงค์ให้ใช้ทดแทนโปรแกรมจัดการงานสำนักงานอย่าง Microsoft Office จริงๆ แล้วซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีมากกว่าที่ใช้กัน หรือพูดถึงกันตอนนี้เยอะมาก สามารถจัดกลุ่มได้ตามลักษณะความต้องการ หรือลักษณะงาน บทความนี้ขอนำเสนอซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส กลุ่มเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ได้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง และ/หรือจะประยุกต์ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนในรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่แนะนำสามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

 

NASA World Wind

NASA World Wind เป็นซอฟต์แวร์แสดงภูมิสารสนเทศของโลกในลักษณะภาพ 3 มิติ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลของ NASA และเครือข่าย ในปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อการศึกษาภูมิสารสนเทศที่น่าสนใจมากซอฟต์แวร์หนึ่ง และมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากเพราะเป็นข้อมูลจากหน่วยงานระดับโลกอย่างองค์การบริหารอวกาศของอเมริกาดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่เว็บไซต์ http://worldwind.arc.nasa.gov/index.html

NASA World Wind

Stellarium    

ซอฟต์แวร์สุดยอดในการศึกษาท้องฟ้า การดูดาว นับเป็นสื่อเพื่อการจัดการห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับศึกษาท้องฟ้าและดวงดาว สามารถระบุตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นฐานของการดูดาว ศึกษาท้องฟ้าได้ง่ายๆ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.stellarium.org/

Stellarium

Celestia

อีกหนึ่งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับอวกาศ Celestia จะสร้างภาพจำลองของอวกาศ (Space Simulation) สร้างสัมผัสเสมือนจริงในการท่องอวกาศแบบ 3 มิติ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.shatters.net/celestia/

Celestia

Tux4Kids

Tux4Kids เป็นชุดซอฟต์แวร์สำหรับเด็กน้อย ออกแบบได้น่ารักด้วยตัวการ์ตูนนกเพนกวิน
ประกอบด้วยโปรแกรมสอนคณิตศาสตร์ (TuxMath) โปรแกรมสร้างสรรค์งานกราฟิก (TuxPaint) และโปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด (TuxTyping) ดาวน์โหลดได้ที่ http://tux4kids.alioth.debian.org/

Tux4Kids

GCompris

รวมสุดยอดโอเพนซอร์สเกมเพื่อการศึกษา เหมาะสำหรับการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชนทุกวัย โดยเฉพาะเด็กเล็ก ประกอบด้วยเกมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเกมภาษา เกมฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เกมคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่เว็บไซต์ http://gcompris.net/-en-

GCompris

Scratch

ซอฟต์แวร์ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมแนวใหม่จาก MIT Media Lab ที่ช่วยให้การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องง่ายๆ สามารถเริ่มต้นกับเด็กเล็กได้ ใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรมลักษณะเดียวกับการต่อตัว Lego ทดลองเล่นได้โดยดาวน์โหลดโปรแกรมจาก http://scratch.mit.edu/

Scratch
 

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป