มาตรฐานที่มักจะถูกเลือกใช้เพื่อพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มักจะหนีไม่พ้นมาตรฐานทางด้านเทคนิคระบบ เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลด้วย OAI-PMH การทำระบบสืบค้นกลางแบบ One Search แต่หากผู้พัฒนาหรือเจ้าของระบบ ได้มีโอกาสใช้ระบบที่ตนเองพัฒนาในฐานะผู้ใช้ในต่างสถานที่ ต่างระบบ (ไม่ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง) อาจจะพบว่า ข้อมูลดิจิทัลที่่จัดเก็บในระบบมีประเด็นที่น่าห่วงหลากหลายประเด็น เช่น เปิดแฟ้มสไลด์ดิจิทัลที่สร้างด้วย PowerPoint กลับพบว่าแบบอักษรที่ปรากฏในสไลด์มีหลากหลายฟอนต์ แสดงผลไม่ตรงกับต้นฉบับ กรณีเปิดแฟ้มสไลด์ดิจิทัลที่สร้างด้วย Word อาจจะพบว่าตัวอักษรเป็นขยะอ่านไม่ออก ผังกราฟิกต่างๆ เส้นแตกกระจาย หรือแม้กระทั่งบางแฟ้มเอกสารดิจิทัลอาจจะไม่สามารถเปิดได้ เพราะไม่มีโปรแกรมเฉพาะที่จำเป็นในการเรียกชม

ปัญหาข้างต้น เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัลที่จัดเก็บ ดังนั้นหากหน่วยงานใดต้องการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล ไม่น่าจะลืมการกำหนดมาตรฐานการสร้างสื่อดิจิทัล เพราะหากตอบว่าระหว่างคลังความรู้ กับเนื้อหาที่จัดเก็บอะไรสำคัญกว่ากัน ผมเชื่อว่าคงจะเห็นร่วมกันว่าสำคัญพอๆ กันหรือบางครั้งอาจจะเห็นว่าเนื้อหาดิจิทัลสำคัญกว่าก็ได้ สวทช. โดย STKS ตระหนักในประเด็นนี้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล มาตรฐานระบบต่างๆ จึงได้จัดทำแนวทางการพัฒนาเอกสารดิจิทัลที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังควรให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารจัดการให้ระบบยั่งยืน และเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรในอนาคตควบคู่ไปด้วย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป