โปรแกรม OpenOffice.org นับเป็นชุดโปรแกรมจัดการงานสำนักงานที่น่าสนใจมาก เนื่องจากดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี ทำงานกับเอกสารของ Microsoft Office ได้แล้ว ยังสามารถส่งออก (Export) เป็นเอกสาร PDF ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาโปรแกรม PDF Converter ต่างๆ ให้เสียเวลา ทั้งนี้การแปลงเอกสาร PDF ด้วย OpenOffice.org มีรายละเอียดดังนี้

{slideshare}[slideshare id=1958865&doc=pdf-ooo-090906084714-phpapp02&type=d]{/slideshare}

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป