Digitize your library ตอบโจทย์กระแสความแรงของ e-Book Reader กับเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถสแกนหนังสือง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง หลายท่านคงคุ้นเคยกับเครื่องสแกนเนอร์แบบทั่วไป (Flatbed Scanner) หรือแบบอื่นๆ เช่น Sheet - Fed Scanner, V-Shaped Scanner เป็นต้น

ION Book Scanner ใช้งานง่ายใน 3 ขั้นตอน Lift >> Turn >> Click จุดเด่นอยู่ที่ความรวดเร็วในการสแกน ขนาดที่กระทัดรัด สามารถสแกนหนังสือ 200 หน้า ภายใน 15 นาที

ตัวอุปกรณ์มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ OCR มีกล้องสองตัวพร้อมแฟลชทำหน้าที่บันทึกหน้าหนังสือซ้ายและขวา ลักษณะการจัดวางคล้ายกับเครื่องสแกนรูป V-Shape ผู้ใช้ไม้ต้องถือหนังสือเอง เพียงแค่วางลงในตัวเครื่องที่ออกแบบให้สามารถจัดวางหนังสือขนาดต่างๆ การสแกนก็ทำได้ง่ายเพียงแค่กดปุ่ม เครื่องจะทำการบันทึกภาพหนังสือลงในหน่วยความจำ SD การ์ด เพื่อนำเข้าและเปิดอ่านด้วยเครื่อง e-Reader หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ สนนราคาอยู่ที่ 149 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,500 บาท

 

แบบนี้นักอ่านผ่านหน้าจอไม่ควรพลาด ต้องมีไว้สักเครื่องครับ ในบริบทของห้องสมุด แหล่งบริการสารสนเทศต่างๆ จัดให้มีไว้บริการแก่ผู้ใช้ก็นับเป็นอีกหนึ่งบริการเชิงรุกที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีแต่ประเด็นที่ตามมาและควรตระหนักถึงคือเรื่องของลิขสิทธิ์และ DRM ครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป