การแบ่งประเภทของ LMS
Coursera ซึ่งจัดเป็น MOOC กำลังขาย 3 ชนิดของ LMSs ใน package เดียวกัน ในบทหนึ่งของหนังสือ Digital Teaching Platforms John Richards แห่ง CS4ED.com โต้แย้งว่า มี 3 ชนิดของ LMSs นี่เป็นวิธีที่ใช้แบ่งประเภท LMS 1. มี LMSs เป็น platforms สำหรับการพัฒนาคอร์ส นี่เป็นที่พวกเราคิดว่าปัจจุบัน LMS เหมือน Blackboard Canvas อย่างไร 2. มีคอร์สออนไลน์แบบเรียนด้วยตัวเอง (self-contained online courses) ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนตั้งแต่ต้นจนจบโดยปราศจากครู Richards โต้แย้งว่าประเภทที่ 3 เพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ได้แก่ the digital teaching platform ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาและวัตถุเพื่อการเรียนรู้ แต่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้โดยนักเรียนในห้องเรียนที่มีครู

Coursera เป็น 3 ชนิดของ LMS
Coursera เหมือนว่ากำลังเสนอว่า platform สามารถเป็น 3 ชนิดเหล่านี้ของ LMS

1. มหาวิทยาลัยอาจมีนักเรียนเข้าเรียนในคอร์สของ Coursera ซึ่งเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยมีการทดสอบแบบมีการคุมสอบตอนสิ้นสุดคอร์ส แต่ไม่มีคณะของมหาวิทยาลัยมายุ่งเกี่ยวกับนักเรียน นั่นคือ Coursera เป็นคอร์สออนไลน์แบบเรียนด้วยตัวเอง
2. มหาวิทยาลัยและคณะอาจจัดให้ Coursera platform มีคอร์สของพวกเขาเอง ในสถานการณ์นี้ Coursera เป็นเพียง LMS โดยตรงและเผชิญการต่อสู้ของการตลาดกับ Desire2Learn Canvas Blackboard Moodle Drupal ELMS และใครก็ตามสร้าง LMS ใหม่สัปดาห์นี้
3. มหาวิทยาลัยอาจจัดให้คอร์สของ Coursera เป็นตามที่ Richards เรียก digital teaching platform เป็น LMS หนึ่งที่ประกอบด้วยเนื้อหา นี่เป็นคล้าย MOOC เป็นตำราเรียนที่พูดได้ (MOOC as talking textbook) ที่มีลักษณะเพิ่มพิเศษเล็กน้อย เช่น การประชุมอภิปราย การประเมินอัตโนมัติ ในสถานการณ์เหล่านี้ ผู้เชี่ยวชาญจะเข้าร่วมในคอร์สของ Coursera ที่ดีเยี่ยม อาจจะจัดการกับแหล่งความรู้บางแหล่ง ใช้วีดีโอเพื่อเป็นกิจกรรมในห้องเรียน ในกรณีนี้มหาวิทยาลัยกำลังซื้อวีดีโอและการประเมินด้วยราคาที่เหมือนตำราเรียนหรือเครื่องมือฝึกหัดออนไลน์ ดังนั้นคณะอุทิศเวลาในห้องเรียนเพื่อการสนทนา Socratic การแนะนำโดยเพื่อน หรือสามารถเพียงสอนบางอย่างมากขึ้น

อะไรใหม่
สร้าง platform LMS สำหรับครูเพื่อให้มีเนื้อหา ไม่ใหม่
ฉันรู้สึกสนใจในสิ่งที่เพื่อนผู้เชี่ยวชาญของฉันคิดว่าแนวคิดของ the Digital Teaching Platform ใหม่ ในความรู้สึกของฉันคือว่าตามประวัติศาสตร์คอร์ส platform LMS ส่วนใหญ่ไม่มีเนื้อหาหรือหลักสูตรในตัวเป็นจำนวนมาก
จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้สำหรับครูเพื่อใช้ในห้องเรียน ไม่ใหม่
คอร์สแบบเรียนด้วยตัวเอง ไม่ใหม่ แต่ระบบมหาวิทยาลัยของรัฐ ไม่ให้ credit สำหรับรูปแบบเหล่านี้ของการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยซื้อห้องเรียนทั้งหมดจากบริษัทเพื่อให้กับนักเรียน นี่ดูเหมือนค่อนข้างใหม่
บริษัทพยายามที่จะผลิต 3 ชนิดของ LMSs ใน platform เดียวกัน นี่ดูเหมือนใหม่สำหรับฉัน นอกจากนี้ดูเหมือนยากที่จะทำได้ดี

ที่มา: Justin Reich (2013, May 30). The MOOC as Three Kinds of Learning Management System. Retrieved December 9, 2015, from http://blogs.edweek.org/edweek/edtechresearcher/2013/05/the_mooc_as_three_kinds_of_learning_management_system.html
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป