ขณะนี้ถ้าคุณสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาหนึ่งชิ้น อีก 20 ปีข้างหน้าเอกสารดังกล่าวจะยังคงเปิดดูได้ไหม การเปิดดูเอกสารเก่าย่อมเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก

แต่ PDF แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ถูกออกแบบให้จับรูปแบบพิมพ์ของเอกสาร ทำให้มีมากกว่าครึ่งพันล้านสำเนาของ Adobe Reader ถูกติดตั้ง และ Adobe เผยแพร่ข้อกำหนดคุณลักษณะ (specification) ของ PDF

อย่างไรก็ตามรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมต้องการการรับรองอย่างเป็นทางการโดยองค์กรมาตรฐาน เช่น องค์กรนานาชาติว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO)

โชคดีพวกเรามี PDF/A ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO

ความเป็นมาของ PDF/A

PDF/A ได้รับการพัฒนาโดยคณะทำงานภายใต้การสนับสนุนของสมาคมเพื่อการจัดการสารสนเทศและภาพ (Association for Information and Image Management : AIIM) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการพัฒนามาตรฐานสำหรับการจัดการสารสนเทศ การจัดการเอกสารและการสร้างภาพ โดยมีประธานคณะทำงานคือ Stephen Levenson จากสำนักงานของศาลสหรัฐอเมริกา (the Administrative Office of the U.S. Courts) คณะทำงานของ PDF/A เริ่มต้นพัฒนาในกลางปี 2002 และข้อกำหนดคุณลักษณะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2005

ลักษณะทั่วไปของ PDF/A

- มีพื้นฐานอยู่บน PDF Reference 1.4 (Acrobat ที่มีรูปแบบ 5 ไฟล์)
- มี 2 แบบ คือ PDF/A-1a สำหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เช่น word processing  spreadsheets
                     PDF/A-1b สำหรับเอกสารที่ได้รับการสแกนจากกระดาษหรือแผ่นไมโครฟิล์มเล็กๆ
- ต้องการฟอนต์ฝังในเอกสาร ไม่อาศัย media player จากภายนอกหรือระบบ scripting ไม่อนุญาตการเชื่อมต่อกับภายนอก การฝังไฟล์ JavaScript หรือ multimedia ในเอกสาร
- สีจะต้องเป็นอิสระจากอุปกรณ์ หมายความว่าใช้มาตรฐานช่องว่างของสีที่เป็นที่รู้จัก ตัวอย่างมาตราฐานช่องว่างของสี เช่น sRGB (standard RGB)
- ความปลอดภัยของ PDF ทุกชนิดไม่อนุญาต เนื่องจากใครจะจำ password ได้เมื่อผ่านไป 20 ปี
- ต้องการ metadata (รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร) เช่น หัวเรื่อง ผู้แต่ง คำสำคัญ ปรากฏในเอกสาร จุดประสงค์ของการมี metadata เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเอกสารค้นหาและจัดจำแนกง่ายขึ้น
- มีการใส่แถบป้ายบอกข้อมูล (tagged) ซึ่งตัวอย่างเช่น ช่วยให้ผู้มีความผิดปกติในการมองเห็นสามารถใช้เอกสารนั้นง่ายขึ้น ช่วยในการอ่านเอกสารจากหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างมาก

ที่มา: Rick Borstein (2007, January 12). PDF/A: PDF for Archiving. Retrieved July 7, 2015, from https://blogs.adobe.com/acrolaw/2007/01/pdfa_pdf_for_ar/

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป